ĐỀ THI HỌC BỔNG 07/2021

Đề luận

Thời gian làm bài: 90 phút


Em bảo anh đi đi

Sao anh không đứng lại

Em bảo anh đừng đợi


Sao anh vội về ngay…

Lời nói gió thoảng bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Sao mà anh ngốc thế

Không nhìn vào mắt em!


Silva Kaputikian


Phải chăng cuộc sống sẽ đơn giản và tốt đẹp hơn nếu chúng ta luôn nói thẳng nói thật "yêu thì bảo là yêu, ghét thì bảo là ghét", tránh những vòng vo bóng gió như cô gái trong bài thơ trên?

Bạn đồng ý hay phản đối phát biểu này? Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhân hoặc các quan sát của bạn trong cuộc sống.

- Hết –

HƯỚNG DẪN THI LUẬN

(Kỳ thi học bổng ngày 18/07/2021 – Trường Đại học FPT Hệ đại học chính quy)

A- Trước khi làm bài thi

Cài đặt app “Genius Scan – PDF Scanner”, xem hướng dẫn sử dụng tại https://youtu.be/3X8qwF2eFpc.

- Thí sinh điền các thông tin cá nhân vào đầu bài dự thi, bao gồm: Số CCCD/CMND, Họ tên, Số báo danh, Nơi đăng ký học.

- Thí sinh viết nội dung cam kết sau đây vào đầu bài thi và ký, ghi rõ họ tên xác nhận bên dưới:

“Tôi…………….., ký tên dưới đây để cam đoan bài thi do tôi tự làm và không có bất cứ tranh chấp nào về mặt tác quyền. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi đồng ý để Trường ĐH FPT toàn quyền sử dụng bài dự thi của tôi.

Chữ ký của thí sinh (Ký, ghi rõ họ tên)”.

B- Làm và nộp bài

1. Làm bài:

- Thí sinh làm bài luận viết tay trên giấy A4 hoặc giấy vở học sinh.

- Đánh số ở cuối mỗi trang dạng “trang M/N”, trong đó M là số trang, N là tổng số trang.

- Thời gian làm bài: 90 phút (từ 8h15 - 9h45 ngày 18/07/2021).

2. Nộp bài:

- Thời gian nộp bài: từ 9h45 đến 10h00, và có thể được kéo dài thời gian nộp bài tới 11h00 nếu như có trục trặc về đường truyền. Tuy nhiên trong mọi trường hợp bài làm phải hoàn thiện để nộp trước 10h00.

- Thí sinh dùng app Genius Scan chụp các trang của bài làm và lưu vào 1 file pdf, yêu cầu dung lượng file tối đa 5Mb.

- Đặt tên file: <SỐ CCCD/CMND>_<HỌ TÊN (không có dấu)>_<SỐ BÁO DANH>_<NƠI ĐĂNG KÝ HỌC (HN/HCM/ĐN/CT/QN)>

Ví dụ: 112345678_NguyenVanA_FU250001_HN

- Thí sinh gửi bài dự thi với subject là <HB DHFPT 2021_<Số báo danh>> theo địa điểm đăng ký học, cụ thể:

Hà Nội: fptu.hn@fe.edu.vn (email backup: fptu.hnbackup@fe.edu.vn)

Tp.HCM: fptu.hcm@fe.edu.vn (email backup: fptu.hcmbackup@fe.edu.vn)

Đà Nẵng: fptu.dn@fe.edu.vn (email backup: fptu.dnbackup@fe.edu.vn)

Cần Thơ: fptu.ct@fe.edu.vn (email backup: fptu.ctbackup@fe.edu.vn)

Quy Nhơn: fptu.qn@fe.edu.vn (email backup: fptu.qnbackup@fe.edu.vn)

Lưu ý: Thí sinh đăng ký học tại địa điểm nào chỉ gửi bài dự thi vào email của địa điểm đó. Thí sinh chỉ gửi bài dự thi vào email backup của địa điểm đăng ký học nếu email của địa điểm đó lỗi, KHÔNG gửi đồng thời cả 2 địa chỉ email của địa điểm học. Thí sinh chịu trách nhiệm lưu bài thi giấy và các file bài làm đến hết thời gian nhập học để trường hậu kiểm khi cần thiết.